Wie zijn wij?

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Als Stichting Leergeld Drechtsteden richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en hebben ook enkele vaste medewerkers in dienst. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                                        E. van Vught
Secretaris:                                        D. Zandvliet
Penningmeester:                            A. Kamsteeg
Algemeen bestuurslid:                  G. Bloemendal-ter Horst
Algemeen bestuurslid:                  M. Slobbe

Coördinator:                                    I. van Krimpen