Doel en beleid

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Doel

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld investeert op een duurzame manier in de deelname van deze kinderen aan de maatschappij en in hun ontwikkeling. 

Missie

Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Wij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, die voor andere kinderen heel normaal zijn.

Beleid

Leergeld Drechtsteden werkt in opdracht van de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht. In goed overleg stellen we het voorzieningenaanbod vast alsmede de kindbudgetten en eventuele maximumbedragen. Desgevraagd voeren we lokale regelingen uit, uiteraard wanneer deze passen binnen onze missie en uitvoeringspraktijk. Daarnaast sluiten we aan op regionale en landelijke acties zoals Zak vol Geluk en Jarige Job.

Wij proberen, binnen onze mogelijkheden, zichtbaar te zijn in de lokale gemeenten, armoedeplatforms en bij evenementen en aan te sluiten op het lokale minima- en jeugdbeleid.