Talentenfonds

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Een extra steuntje in de rug voor kinderen met bijzondere talenten

Kinderen zijn de toekomst en sommigen hebben een talent dat er uitspringt. De één blinkt uit in een sport, de ander speelt een instrument of presteert bijzonder op een van de vakken op school. Gewoon kanjers op hun terrein. Dat verdient een stimuleringskans.

Kinderen met een bijzonder talent doen er vaak veel voor om beter te worden. In de praktijk zie je dat deze kinderen dagelijks willen oefenen/trainen. Samen kunnen we helpen hiervoor mogelijkheden te scheppen. Ook de ouders willen zich inspannen voor de talentontwikkeling van hun kind. Ze plannen hun vrije tijd om de repetities, trainingen en wedstrijden van hun kinderen heen. Een wekelijkse extra training, af en toe mee doen aan grote toernooien en competities betekent dat er soms forse afstanden afgelegd worden en hoge kosten gemaakt.

Leergeld Drechtsteden zorgt ervoor dat kinderen in de regio uit gezinnen met een laag inkomen deel kunnen nemen aan allerlei activiteiten. In de regel zijn onze reguliere budgetten niet voldoende om een talent extra te stimuleren. De kosten van kleding, instrumenten, trainingen, verdiepend lesmateriaal, reiskosten en inschrijfgelden kunnen behoorlijk oplopen. De keuzes, die binnen een gezin gemaakt moeten worden, vallen dan ook niet altijd uit in het voordeel van het kind. Sommige kinderen krijgen dan niet de kans hun talent te ontwikkelen. Daarom is Leergeld Drechtsteden in 2014 een Talentenfonds gestart met het doel talentvolle kinderen extra middelen te geven. Mee te werken aan extra toekomstkansen. Jaarlijks worden uit dit Fonds, dat alleen gevoed wordt door onze sponsoren, kinderen extra gesteund bij het ontwikkelen van hun bijzondere talent.

Hoe werkt het Talentenfonds

Het gaat om kinderen met bijzondere talenten op gebied van onderwijs, muziek, cultuur of sport. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een wiskundetalent dat naar de wiskunde olympiade zou kunnen gaan, een kind met uitzonderlijke muzikale talenten dat een instrument nodig heeft of een voetballer die gescout is en nu de kans krijgt om bij een club elders een niveau hoger te spelen.

  • Eerst wordt gebruik gemaakt van het reguliere Leergeld-budget.
  • Daarnaast wordt een extra aanvraag gedaan bij het Talentenfonds. De aanvraag is voorzien van de gemotiveerde aanbeveling door de ouders, de direct betrokken vakdocent, coach, mentor of begeleider en van een bestuurder van de school, stichting of vereniging.
  • Een aanvraag kan alleen gedaan worden voor kinderen uit de doelgroep van Leergeld Drechtsteden, tussen 4 en 17 jaar oud, uit een gezin met een inkomen lager dan 140% van het wettelijk minimum.
  • Doorslaggevend is de motivatie van het kind. Het kind komt in ieder geval zelf aan het woord. Dat kan door te laten zien wat het kan, of door een gesprek met een beoordelaar van Stichting Leergeld Drechtsteden.
  • Er kan een bijdrage gevraagd worden voor trainingen, workshops, clinics, reizen in binnen- en buitenland, kleding en overige materialen.

Toekenning en de duur

  • Per aanvraag kan maximaal € 1.000 aangevraagd worden.
  • Een aanvraag kan in het 2e jaar herhaald worden voor hetzelfde bedrag. Dat gaat op dezelfde manier als bij de eerste aanvraag.
  • In het 3e jaar mag nog maximaal de helft aangevraagd worden.

Print onderstaande formulier uit, vul het in en stuur dit naar Leergeld