Welk budget heeft uw kind?

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar kan een budget worden aangevraagd. Het budget wordt per kalenderjaar toegekend.

Zodra uw kind op het basisonderwijs zit heeft uw kind een budget van € 275,-.

Op het voortgezet onderwijs heeft uw kind een budget van € 790,-.

Wij zien graag uw aanvragen tegemoet!