Vacatures

VACATURE DIRECTEUR LEERGELD

Wegens vertrek van de huidige functionaris ontstaat per 1 april 2019 een vacature voor de functie van directeur Leergeld.

De directeur geeft leiding aan het bureau van de Stichting Leergeld Drechtsteden, waar 4,4 fte aan betaalde medewerkers en 14 vrijwilligers actief zijn. Leergeld helpt jaarlijks ruim 5.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.

Wilt u meer weten?

Klik op profielschets en Nadere informatie over Leergeld.

Ook kunt u contact opnemen met de huidige directeur Bob van de Burgt, tel 06 29 55 39 89, e-mail b.vandeburgt@leergelddrechtsteden.nl of de secretaris van het Stichtingsbestuur Tom Hoogerwerf, tel 06 51 87 10 83, e-mail thoogerwerf1954@kpnmail.nl

Van toepassing is de CAO Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening). Inschaling vindt plaats in schaal 11 van deze CAO.

Het betreft 0,75 à 1,0 fte.

Sollicitaties kunt u uiterlijk 28 februari aanstaande richten aan Tom Hoogerwerf, thoogerwerf1954@kpnmail.nl; gesprekken met kandidaten worden gevoerd in de periode van 11 tot en met 14 maart.