Vitaliteitsakkoord Papendrecht

Afgelopen jaar hebben ruim 70 partijen in Papendrecht (waaronder ook Stichting Leergeld Drechtsteden) met elkaar gesproken over welke bijdrage zij (gezamenlijk) kunnen leven om meer inwoners de mogelijkheid te bieden om voor een gezondere leefstijl te kiezen. Hieruit is het vitaliteitsakkoord ontstaan. Bij het vitaliteitsakkoord kunnen aanvragen worden ingediend om activiteiten in Papendrecht te organiseren waarbij gezondheid en beweging centraal staan.

Op 25 oktober 2021 is het vitaliteitsakkoord ondertekend door de aangesloten partijen. Namens Leergeld heeft onze coördinator Iris van Krimpen getekend in de aanwezigheid van wethouders Pieter Paans en Kees de Ruijter.

Wist je dat Leergeld ook de sportcontributie van kinderen kan betalen? Leergeld kan of maakt de contributie direct overmaken naar de vereniging.

Vraag hier de contributie bijdrage aan!