Ik heb een klacht!

Bent u ontevreden over de communicatie of beoordeling van uw dossier/aanvraag, dan geven wij u de mogelijkheid hierover een klacht in te dienen.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Een klacht kan worden ingediend per email naar info@leergelddrechtsteden.nl Ook kunt u een klacht per post indienen t.a.v. de coördinator en sturen naar postbus 8001 3301 CA Dordrecht.

Lees hier onze volledige klachtenprocedure: Klachtenprocedure Stichting Leergeld Drechtsteden