Ik heb een klacht!

Bent u ontevreden over de wijze hoe u door ons behandeld bent, dan geven wij u de mogelijkheid hierover een klacht in te dienen. U kunt een klacht indienen als:

  • U het niet eens bent met het besluit van uw aanvraag
  • U hebt te lang op een reactie moeten wachten
  • Er is aan u de verkeerde informatie verstrekt
  • Een van onze medewerkers heeft u niet correct behandeld.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Een klacht kan worden ingediend per email naar info@leergelddrechtsteden.nl Ook kunt u een klacht per post indienen t.a.v. de coördinator en sturen naar postbus 8001 3301 CA Dordrecht.

Lees hier onze volledige klachtenprocedure: Klachtenprocedure Stichting Leergeld Drechtsteden