Functieprofiel

Functieprofiel directeur – Stichting Leergeld Drechtsteden

 

Verantwoording

De directeur rapporteert aan het bestuur van Stichting Leergeld Drechtsteden en verricht zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur.

Leiding

De directeur geeft leiding aan de medewerkers en de vrijwilligers van de Stichting.

De directeur is belast met het realiseren van de statutaire doelstelling, het voorbereiden en uitvoeren van beleid, het aansturen van de Stichting, het zorg dragen voor de continuïteit en ontwikkeling van de organisatie en houdt zich daarbij aan de bepalingen die zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Leergeld Drechtsteden en aan de hem verleende mandaten.

Daarnaast vertaalt de directeur de ambitie van de Stichting in beleid en gedrag.

Doel van de functie

Actief leidinggeven aan de organisatie, haar ontwikkelingsproces en de samenwerking met netwerkpartners. Het afstemmen van het organisatiebeleid op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de visie en missie van de Stichting in samenspraak met de Sociale Dienst Drechtsteden als belangrijkste subsidieverstrekker en andere netwerkpartners.

Kerntaken

 • het integraal besturen en leiding geven aan de stichting als directeur en daarmee als eindverantwoordelijke;
 • ontwikkelen van strategisch, financieel en personeelsbeleid;
 • in staat maatschappelijke ontwikkelingen te analyseren en te vertalen in adequaat beleid;
 • verantwoordelijk voor de innovatie, ontwikkelingen en prestaties van de Stichting;
 • opbouwen en onderhouden van een strategisch netwerk (lokale en regionale overheden en instellingen, onderwijsorganisaties, belangengroepen, samenwerkende instellingen, landelijke project- en werkgroepen);
 • samenwerken met diverse netwerkpartners;

Werkervaring en kwaliteiten

 • ruime ervaring in een leidinggevende functie in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • beschikkend over (maatschappelijke) sensibiliteit;
 • kennis en ervaring met het besturen van een organisatie;
 • ervaring in domeinen als verandermanagement, beschikkend over het vermogen om medewerkers te motiveren en te stimuleren in een sterke omgevingsdynamiek en het vermogen tot situationeel leiderschap;
 • kennis van en inzicht in de werkprocessen van een stichtingsorganisatie;
 • ervaring en kennis in het opstellen van werkplannen, begrotingen en financiële rapportages;
 • in de uitvoering ondernemend acteren binnen de geaccordeerde begroting;
 • kennis van en visie over actuele ontwikkelingen in de branche;
 • kennis van relevant arbeidsrecht en cao;
 • affiniteit met stichtingstaken (kennis en informatie, ontwikkeling en educatie/sport, ontmoeting en debat, kennismaken met kunst en cultuur, sociaal domein en laaggeletterdheid);
 • kennis van actuele kwaliteitszorgsystemen;
 • kennis van de actuele ICT ontwikkelingen en toepassing binnen de branche (digitalisering);
 • functioneert op HBO-niveau.

Competenties

 • visie: ziet en handelt vanuit mogelijkheden voor de lange termijn;
 • strategisch denken: kan relevante interne en externe ontwikkelingen snel vertalen naar strategie en kan adequaat reageren op alle ontwikkelingen van de stichting;
 • verbinder: in staat zijn om intern en extern aan elkaar te verbinden;
 • ondernemerschap: signaleert kansen in de markt en durft nieuwe stappen te zetten;
 • netwerker: heeft een actieve houding naar (nieuwe) relaties, bouwt eigen relevant netwerk op van collega’s en klanten en benut die contacten;
 • leiderschap: in staat zijn gezag op te bouwen, kunnen expliciteren van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden en kunnen motiveren, stimuleren en enthousiasmeren van medewerkers in een veranderende werkomgeving. De directeur is een sterke manager die sturing kan en durft te geven;
 • transparantie en integriteit: is door voorbeeldgedrag een inspiratiebron voor eerlijk, duurzaam, betrouwbaar, respectvol en consistent gedrag;
 • kwaliteitsbewust en klantgericht;
 • oog hebben voor relevante ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers;
 • strategisch kunnen onderhandelen;
 • zichtbaarheid: is zichtbaar in de organisatie zowel bij personeel als bij vrijwilligers;

Rechtspositie/zakelijke informatie

 • van toepassing is de CAO Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening);
 • inschaling vindt plaats in schaal 11 van genoemde CAO;
 • de pensioenvoorziening is ondergebracht bij het ABP;
 • de vacature ontstaat per 1 april 2019
 • het betreft 0,75 à 1,0 formatieplaats